Kontakt

Kontakt

ELNOSTOURS AD
Ul. Maksima Gorkog 10, 21000 Novi Sad, Srbija
phone: +381 21 528244 fax: +381 21 528359

e-mail: elnostours@elnostours.rs

 


ELNOSTOURS AD 

Ogranak NS TRAVEL SERVICE
Trg slobode 2, (dvorište hotela VOJVODINA), 21000 Novi Sad, Srbija
phone: +381 21 524778+381 21 524778 fax: +381 21 6611078

e-mail: elnostours@neobee.net

 


Prijave za aranžman: on-line.rezervacije@elnostours.rs

 

Rezervacije subagenata : elnosbooking@elnostours.rs

 

Aleksandar Vranić - direktor, Telefon +381 21 528244


PIB: 100462765
ŠIFRA DELATNOSTI: 7912

 

Stalna članica YUTA. Poseduje aktuelnu licencu br. OTP 8/2016 od 02.02.2016. godine  APR Republike Srbije.